Varsinaisten pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi palokunnassa on hälytysosasto.

 

Hälytysosaston jäseneksi pääseminen edellyttää:

 

1. Vähintään 16 vuoden ikää, sekä riittävää koulutusta tehtäviin. Koulutuksen minimivaatimuksena on perehtyminen palokunnan toimintatapoihin ja perehdyttämiskoulutus sekä hyväksytysti suoritettu sammutustyökurssi.

 

 

2. Nuoriso-osastosta siirtyvä 16-vuotias nuori nimetään hälytysosastoon sammutusmiesharjoittelijaksi, joka osallistuu hälytysosaston koulutukseen ja käy sammutustyökurssin, jotta hänet voidaan nimetä nuoremmaksi sammutusmieheksi täytettyään 18 vuotta.

 

Täytettyään ehdot kohdissa 1. tai 2. henkilö on kelpoinen osallistumaan pelastustoimintaan yksikön jäsenenä.

 

Hälytysosaston jäsenenä pysyminen edellyttää aktiivista osallistumista palokunnan koulutusohjelman mukaiseen koulutukseen.

Hälytysosaston yläikärajana on yleinen eläkeikä.

 

Palokunnan jäsenen siirtää hälytysosastoon ja poistaa osastosta palokunnan hallitus palokunnan päällikön esityksestä.

 

Rakennuspalon sammutusta savusukellus

Yhteystiedot

Vuokratilat:

(05) 212 491

Paloasema

0400 249 324 

Muut yhteystiedot

Satunnaisia kuvia

yhteishenki.jpg

Copyright © 2019 Kotkan VPK.