Varsinaisten pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi palokunnassa on hälytysosasto.Rakennuspalon sammutusta

Hälytysosaston jäseneksi pääseminen edellyttää:

1. Vähintään 16 vuoden ikää, sekä riittävää koulutusta tehtäviin. Koulutuksen minimivaatimuksena on perehtyminen palokunnan toimintatapoihin ja perehdyttämiskoulutus sekä hyväksytysti suoritettu sammutustyökurssi.

2. Nuoriso-osastosta siirtyvä 16-vuotias nuori nimetään hälytysosastoon sammutusmiesharjoittelijaksi, joka osallistuu hälytysosaston koulutukseen ja käy sammutustyökurssin, jotta hänet voidaan nimetä nuoremmaksi sammutusmieheksi täytettyään 18 vuotta.

Täytettyään ehdot kohdissa 1. tai 2. henkilö on kelpoinen osallistumaan pelastustoimintaan yksikön jäsenenä.

Hälytysosaston jäsenenä pysyminen edellyttää aktiivista osallistumista palokunnan koulutusohjelman mukaiseen koulutukseen.

Hälytysosaston yläikärajana on yleinen eläkeikä.savusukellus

Palokunnan jäsenen siirtää hälytysosastoon ja poistaa osastosta palokunnan hallitus palokunnan päällikön esityksestä.

Yhteystiedot

Vuokratilat:

(05) 212 491

Paloasema

(05) 2316205

 

Muut yhteystiedot

Satunnaisia kuvia

Tulikasi2.7.08049.jpg


Copyright © 2019 Kotkan VPK.

015290