Rastikoulutus

Osaston harjoituksissa opetetaan kansalaisvelvoitteita ja palomiehen perustaitoja.

Palokuntanuoren oppiminen lähtee etenemään perusasioista, jotka toimivat vahvana pohjana tulevaisuuteen. Ensivaiheissa opetellaan tuntemaan kalustoa jota käytetään toiminnassamme, kansalaisen perustaitoja hätäilmoituksen tekemisestä ensiavun antamiseen ja alkusammutukseen. Muita harjoitusaiheita ovat tietojen ja taitojen karttuessa mm. palonarun ja letkunkäsittely, sammutus sekä muut paloalan tehtävät. Nuoret harjoittelevat siis lähes kaikkia samoja taitoja joita "oikeatkin" palomiehet.

Iän ja taitojen karttuessa harjoitukset muuttuvat vaativammiksi ja aikaisemmin opittuja asioita yhdistellään tietojen ja taitojen mukaan. Nuorten harjoitukset eivät ole "aikuisten harrastusta pienoiskoossa", vaan asioihin perehdytään ja opitaan siinä missä hälytysosaston harjoituksissakin.

Nuorten koulutuksen tavoitteena on saada nuorista valveutuneita ja auttamistaitoisia kansalaisia, sekä turvata palokunnan hälytysosaston toiminnan jatkuvuutta.

Nuoren täyttäessä 16 vuotta, pyritään hänet siirtämään palokunnan hälytysosastoon harjoittelijaksi, kartuttamaan ja syventämään jo opittuja palomiehen perustaitoja.

Nuoria koulutetaan myös erilaisilla palokuntanuorten kurssilla, joita pidetään mm. kesäisin palokuntanuorten leireillä. Osastomme osallistuu mahdollisuuksien mukaan Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton talvi- ja kesäleireille, joissa nuoret tutustuvat myös muiden palokuntien nuoriin saaden ystäviä koko liiton alueelta.


Nuoriso-osastomme on ollut jo vuosia aktiivnen erilaisissa palokuntakilpailuissa, niin tieto- kuin taitokilpailuissa, menestyen niissä hyvin niin alueellisen, Kaakkois-Suomen sekä valtakunnan tasolla.

Kilpailut tuovat esiin sen osaamisen ja yhteishengen, jota harjoituksissa ja muissa tapahtumissa rakennetaan.

Yhteystiedot

Vuokratilat:

(05) 212 491

Paloasema

(05) 2316205

 

Muut yhteystiedot

Satunnaisia kuvia

Ruotsisalmi017.jpg


Copyright © 2019 Kotkan VPK.

015294