Palokunnan toiminta ja palokuntasopimuksen velvoitteiden täyttäminen tarvitsee organisaation, joka kykenee toimimaan nopeasti, mutta harkitusti.

 

Kotkan VPK:ssa hälytystoiminta ja siihen liittyvä koulutus kuuluu hälytysosastolle, järjestö- ja tukitoimintaa hoitaa järjestöosasto ja palokunnan tulevaisuuden sekä jatkuvuuden takaa nuoriso-osasto.

 

Palokunnan toiminnasta vastaa palokunnan hallitus.

 

Kotkan Vapaaehtoinen Palokunta ry:n organisaatiokaavio

   

Yleinen kokous

 
   

Palokunnan hallitus

 
   

Palokunnan päällikkö

 
       
 

Hälytysosasto

Nuoriso-osasto

Järjestöosasto

 

päällikkö

nuoriso-osaston johtaja

järjestöosaston johtaja

 

varapäällikö(t)

varajohtajat

jäsenet, jotka eivät kuulu muihin osastoihin

 

ryhmänjohtaja(t)

 kouluttajat

 

vanhemmat sammutusmiehet

10-16 vuotiaat nuoret

 

sammutusmiehet

   
 

nuoremmat sammutusmiehet

   
 

sammutusmiesharjoittelijat

   

 

 

Järjestötoiminta on kaikkien jäsenten yhteistä toimintaa yhdistyksen ja yhteiseksi hyväksi ja virkistykseksi.

 


hallitus2009

 

Yhteystiedot

Vuokratilat:

(05) 212 491

Paloasema

(05) 2316205

 

Muut yhteystiedot

Satunnaisia kuvia

IMG_3265.jpg


Copyright © 2019 Kotkan VPK.

015288